Identiti (definisi Kamus Dewan Edisi Keempat – terkini) = (idéntiti) sifat-sifat (ciri-ciri dan sebagainya) yang terdapat pada seseorang atau sesuatu yang sebagai suatu keseluruhan memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain.

<  K L I K jika ingin tahu 4 konstruk I D E N T I T I pula  >

Idéntiti = sifat-sifat yang terdapat pada seseorang yang sebagai suatu keseluruhan mengasingkannya daripada yang lain.

Petikan ruangan bulanan “Bicara Neo Maskulin”, di majalah “Maskulin” terbitan Karangkraf (M), edisi Mac 2012.

Konsep identiti (dari perspektif gender kontemporari) dibincangkan secara mendalam di platform BlogSpot. Lihat entri 1, entri 2 tentang wanita, entri 3, entri 4 tentang lelaki.

Definisi, erti, makna - IDENTITI

<  K L I K jika ingin tahu 4 konstruk I D E N T I T I pula  >

Nota tambahan:

Perkataan identiti lahir dari perkataan Perancis iaitu ‘identité’ dan perkataan Latin ‘essentits’ (yang bererti keadaan dan sifat) serta ‘identidem’ (yang membawa makna sesuatu yang berlaku berulang kali atau konstan dan tidak mudah berubah-ubah).

Advertisements