Original new material © Airil Haimi Adnan, 2009
DO NOT edit and use without proper referencing
DISUNTING pada Sabtu, tanggal 7 April 2012 

Arahan pertama:

Pastikan anda membaca siri pertama hingga siri ke sepuluh ‘blog entry’ ini, terutama sekali siri terakhir iaitu ke sepuluh, kerana penerangan penuh tentang sembilan aspek personaliti manusia berdasarkan teori ‘enneagram’ akan disampaikan.

Arahan kedua:

Hanya apabila anda sudah selesai menjawab siri pertama hingga ke sembilan, barulah anda akan dapat menilai dengan lebih tepat tentang personaliti diri anda yang sebenar. Semakin tinggi markah yang anda perolehi untuk sesuatu ciri personaliti (berdasarkan 24 soalan yang diberi untuk setiap jenis personaliti), semakin besar kemungkinan ia melambangkan diri anda yang sebenar.

Peringatan utama (plus disclaimer):

Tolong jangan pula terlalu percaya kepada rumusan yang anda dapat dari sembilan jenis personaliti ini. “The human personality is an extremely dynamic and unique aspect of humanity that could only be study fully over time and through experience and also with the help of a trained professional like a registered counsellor or an educational psychologist!

Anda seorang yang amat suka mencari cabaran baru?

Anda hanya perlu memilih salah satu daripada LIMA jawapan di bawah, untuk setiap pernyataan yang diberi:

Setiap masa / Selalunya / Saya kurang pasti / Sesekali / Rasanya tidak

Kita mulakan sekarang…

1. Saya suka apabila saya berasa teruja.

2. Saya selalu membuat perancangan hidup.

3. Saya sentiasa berasa tenang dengan diri sendiri.

4. Kebosanan adalah musuh setiap manusia.

5. Saya boleh berhujah dalam apa jua keadaan.

6. Orang yang dilanda depresi perlu kita jauhi.

7. Saya menyukai hidup yang penuh cabaran.

8. Saya sentiasa memilih kesenangan dari kerja keras.

9. Saya percaya bahawa diri saya seorang optimis.

10. Saya cekap dan hebat dalam banyak perkara.

11. Saya bukanlah seorang pendengar yang baik.

12. Selalunya saya akan dapat semua yang saya mahu.

13. Saya senang apabila bersosial dengan orang lain.

14. Hidup saya tidak dilanda terlalu banyak masalah.

15. Segala pengalaman pahit telah pun saya lupakan.

16. Saya sentiasa mahu kualiti di dalam hidup saya.

17. Saya senang dengan orang yang bijak dan lucu.

18. Fikiran positif dapat mengatasi semua permasalahan.

19. Kalau saya bersedih, ia hanyalah untuk seketika sahaja.

20. Saya adalah seorang yang agak idealistik.

21. Saya benci kalau diberi banyak tanggungjawab.

22. Saya sentiasa menyuarakan segala pendapat peribadi.

23. Saya mahu bebas, walaupun saya punya komitmen.

24. Saya sedia untuk cabaran pada semua masa dan ketika.

Personality type 07, The Adventurer

Pemarkahan:

Untuk setiap soalan yang anda jawab, beri diri anda 3 mata untuk ‘Setiap masa’, 2 mata untuk ‘Selalunya’, dan ‘1’ mata untuk ‘Sesekali’.

Untuk jawapan ‘Saya kurang pasti’ dan ‘Rasanya tidak’, tidak ada mata yang diberikan.

Jumlahkan markah anda, markah penuh yang boleh dikumpul adalah 72. Semakin hampir mata anda kepada mata penuh ini, semakin besar kemungkinan bahawa ini adalah ciri/jenis personaliti peribadi anda.

Walau bagaimanapun…

Tunggu sehingga anda selesai menjawab kesemua SEMBILAN kuiz dalam siri penilaian kecenderungan ini sebelum membuat sebarang kesimpulan!

Kecenderungan personaliti / personality type 01: Perfectionist
Kecenderungan personaliti / personality type 02: Helper
Kecenderungan personaliti / personality type 03: Achiever
Kecenderungan personaliti / personality type 04: Romantic
Kecenderungan personaliti / personality type 05: Observer
Kecenderungan personaliti / personality type 06: Questioner
Kecenderungan personaliti / personality type 07: Adventurer
Kecenderungan personaliti / personality type 08: Asserter
Kecenderungan personaliti / personality type 09: Peacemaker

FAHAMI juga perbezaan erti/makna antara istilah personaliti serta istilah identiti.

KETAHUI kontroversi dalam isu/topik personaliti (entri 1, entri 2 & entri 2 alternatif).

TEROKAI definisi ilmiah (entri di dalam Bahasa Inggeris) konsep personaliti manusia.

* Kenali identiti Neofeminin (entri 1 & entri 2) serta NeoMaskulin (entri 1 & entri 2)?

Advertisements